Villblomster på Sleneset

Mjødurt i bakkant. Marikåpe til høgre Tiriltunge og fioler.

Strandnellek.

Strandnelleker og en Tjeld som piler forbi.

Tiriltunge ogFioler (Dag og natt)

Blåkoll

Gjetertaske.

Gullstjerne

Bitterbergknapp.

Blålusern (Alfalfa)