27. sep, 2014

Hvitbladtistel.

Hvitbladtistel er lite omtalt i urtemedisinsk litteratur, men planten har i alle fall i Norge vært en del brukt i folkemedisinen. Det finnes rapporter om bruk at hvitbladtistel mot sår. Man la bladene med kvitsiden ned direkte på såret,ofte ble det stukket hull i bladene før de ble lagt på. Man mente at bladene hindret betennelse og fikk såret til å gro hurtigere. Det sies at i krigstider med dårlig tilgang til tobakk ble bladene tørket og røkt.