27. sep, 2014

Åkersvineblom

På 1500- og 1600-tallet ble urten brukt mot mange ulike plager, bl.a. mot smerter, opphovninger, feber, revmatisme, tannpine blant annet. I folkemedisinen i Norden har åkersvineblom gjennom århundrene blitt brukt mot urinveisinfeksjoner og som et menstruasjonsdrivende middel . Videre ble urten anvendt som et urindrivende, avførende og svettedrivende middel.Utvortes ble den lagt som grøtomslag på byller, infiserte sår og kutt. Det er nå kjent at åkersvineblom inneholder giftige pyrrolizidin-alkaloider som kan være kreftfremkallende. Bruk av urten nå frarådd blant annet fordi den også kan gi leverskader.