4. jun, 2016

Kjerteløyetrøst

Kjerteløyetrøst vokser i bakker og er ofte å finne på beitemark så langt nord som til Troms.  På Sleneset finner vi den også sammen med saltvanns gress langs strendene.

 

Det vakre navnet øyentrøst er egentlig lånt fra tyske urtebøker  i Norge har den også forskellige lokale navn som ”Mariauge” ”Jesu blå auge”  navnet blodstemma og blodstemmgras forteller at planten også ble brukt til å stanse blødninger. Den er også kalt for ”Ekteskapets krøllete krans” grunnen til det sies ikke, kanskje det bare er litt folkelig humor som er opprinnelsen til det navnet. Det  latinske navnet er ” Eyphrasia stricta”. 

 

Navnet Øyetrøst som planten ofte blir kalt kommer av at man fra gammelt av  brukte disse plantene mot mange slags øyensykdommer.

 

Fra middelalderen nevnes den ofte som øyemiddel . Planten ble brukt i skolemedisin ganske lenge.

 

I dag brukes den bare i folkemedisin.  Her til lands vet vi at saften av planten  foreksempel  ble brukt som øyevann. Eller at de  i tidligere tider  røyke planten og gjorde slik at  røyken blåset i øynene og på den måten helbredet såre øyne.