Opplevelser i kø i havgapet.

Opplevelsesmøte.

Langveisfarende på besøk.

Snikfotografering liker vi ikke,

Disse to har flyttet til Sleneset for godt ser det ut som. Flott innslag i vår natur.

Ni unger og påpasselig andemor.

Andemor nr 2 har også klart å ta vare på sine små. Tror de har 9 stk begge to.