Stor dramantikk til tider. Men vi løste det meste.